Vytie / Howl

Filmári Rob Epstein a Jeffrey Friedman spolu tvoria už viac ako 20 rokov. Ich najnovší film sa vracia do San Francisca roku 1957. Práve tu prebieha jeden z najznámejších súdnych procesov. Vinná je báseň Vytie, beatnika Allana Ginsberga, ktorého vo filme presvedčivo stvárňuje talentovaný James Franco. Príbeh sledujeme v troch vzájomne prepletených líniach. Búrlivý život mladého Ginsberga, ktorý hľadá svoje umelecké vyjadrenie, je len jednou z nich. Epstein s Friedmanom sa zamerali aj na spoločnosť a jej reakcie na „obscénny“ predmet procesu, či halucinogénnu animáciu. Vytvorili tak originálny žánrový hybrid. Skvelá interpretácia nesmrteľného Vytia a myšlienok novej generácie vás čaká vo filmových kluboch.