Utama

Do našich kín prichádza bolívijsko-uruguajsko-francúzska dráma Utama ocenená Veľkou cenou poroty na minuloročnom festivale v Sundance, ktorá zachytáva atmosféru pomaly vysychajúceho a zanikajúceho mesta. Starnúci indiánsky pár z kmeňa Quechua prežíva na bolívijských pláňach roky rovnakú rutinu, obklopený stádom lám a majestátnymi horami. Nezvyčajne dlhé sucho ale postaví Virginia a Sisu pred ťažké otázky: čo ak sa ich doterajší spôsob života rúti k neodvratnému koncu? Aká budúcnosť ich čaká vo vyschnutej krajine? Do malej usadlosti prichádza ich vnuk s príznačným menom Clever, ktorý nedokáže ponechať svojich starých rodičov napospas osudu. Utama je pokojným žalospevom za miznúcou kultúrou bolívijských indiánov a tichou, ale naliehavou pripomienkou dopadov klimatických zmien na miesta, ktorým hovoríme domov.