Svetozár Stračina

Svetozár Stračina bol slovenský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní, spoluorganizátor folklórnych festivalov a autor filmovej a scénickej hudby. Vyštudoval hudobnú vedu na Univerzite Komenského v Bratislave a jeho talent bol taký všestranný, že sa dá veľmi ťažko zaradiť do jednej škatuľky. Hudobné kompozície tohto bohéma, ktorý vnímal a rozvíjal autentický folklór, dodnes nadchýňajú aj tých, ktorí sa tomuto hudobnému žánru vyhýbajú. Životný príbeh Svetozára Stračinu zachytil vo svojej najnovšej dokumentárnej snímke s rovnomenným názvom režisér a scenárista Pavol Barabáš.