Šťastný človek

Príbeh tranzície ako príbeh definovania vlastného “ja” nielen v rámci svojho života ale aj vzťahov, ktoré ho tvoria, nám vo filme Šťastný človek približuje režisérka a antropologička Soňa Gyárfáš  Lutherová. Snímka zobrazuje spolužitie česko-slovenského manželského páru Ivana a Marvina, ktorý sa rozhodol podstúpiť tranzíciu a životom pokračovať ako muž. Spolu s nimi zažívame bežné aj nečakané situácie, v ktorých môžeme reflektovať, aké úlohy má vlastne človek v rozličných chvíľach života a čím sú pre nás polohy partnera-partnerky, priateľa-priateľky, rodiča či potomka podstatné. Dokument je obohatený o líniu spolužitia hlavných protagonistov s ich dvoma deťmi, ktoré však nikdy nie sú priamo konfrontované pred kamerou a my tak máme možnosť sledovať ich autentické prežívanie vzťahu s rodičmi, z ktorých jeden prechádza zmenou identity. Lenže – čo vlastne identita je, a čo a kto ju tvorí? Do akej miery je výlučnou otázkou našej individuality? Ako úzko súvisí s našimi vzťahmi? Príbeh filmu Sone Gyárfáš Lutherovej Šťastný človek naznačuje, že hľadanie odpovede na tieto otázky prebieha možno oveľa prirodzenejšie, než si to bežne môžme uvedomovať.