Spievaj / Sing

Tvorcovia Mimoňov budú od 22. decembra dobývať slovenské kiná s animovanou komédiou Spievaj. Podnikavý Buster Moon sa rozhodne zachrániť svoje neúspešné divadlo tým, že v ňom usporiada spevácku súťaž. Jeho sekretárka sa však pomýli pri zverejnení výšky odmeny pre víťaza, vďaka čomu sa do speváckeho súboja prihlási veľké množstvo zvieracích umelcov. V rámci súťaže teda odznie široký repertoár skladieb – od Franka Sinatru počnúc a Lady Gaga končiac. Komédiu pre celú rodinu Spievaj uvidíte v našich kinách v slovenskom znení.