Sestry z dymovej sauny

Sauna je miestom očisty, odpojenia sa od sveta a kontaktu s našou vlastnou fyzickou a mentálnou silou. Tento fenomén, zapísaný aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, sa tradične spája so zdravím a vitalitou. Aká sila sa však dá nájsť v krehkom momente odhalenia nielen tela, ale aj duše?

Estónsko-francúzsko-islandská snímka Sestry z dymovej sauny nazerá na saunu ako na časopriestor, umožňujúci ženám zdieľať svoje prežitky, skúsenosti a intimitu, navzájom sa bližšie spoznať a posilniť. Debutujúca estónska filmárka Anna Hints si pred rokom z festivalu Sundance odniesla Cenu za réžiu a  Európska filmová akadémia ocenila jej film Sestry z dymovej sauny cenou Najlepší európsky dokument minulého roka. Tradičnú estónsku dymovú saunu zobrazuje ako miesto, kde sila vzniká nielen posilnením tela, ale najmä odvahou otvoriť dvere do najskrytejších miestností ženskej mysle a zároveň mocnej prírode.