Psia duša / A Dog’s Purpose

Renomovaný švédsky režisér Lasse Hallström nakrútil filmové spracovanie obľúbenej knihy W. Bruca Camerona Psia duša. Dojemný príbeh oddaného chlpáča, ktorý si postupne uvedomuje, že na svet prišiel preto, aby ľudí učil smiať sa a milovať. Príjemné a často aj vtipné rozprávanie z pohľadu psa ponúka zaujímavé vykreslenie medziľudských vzťahov. A okrem toho, nám pripomenie známe pravdy, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a že každé stvorenie má na svete určité poslanie. V rodinnom filme Psia duša sa hlavných úlohách predstavia Britt Robertson či Dennis Quaid.