Prípad Barnabáš Kos

V digitálne zreštaurovanej verzii vyšla na DVD a Blu-ray nosičoch aj satirická tragikomédia z obdobia československej novej vlny, Prípad Barnabáš Kos. Príbeh člena symfonického orchestra – netalentovaného a nevýrazného trianglistu Barnabáša Kosa, ktorý viac ako hudobným nadaním vyniká ideologickou zanietenosťou a nekonfliktnou povahou. Práve to mu v kádristickom totalitnom zriadení vynesie nečakané povýšenie na pozíciu riaditeľa orchestra. Hoci sa funkcii sprvu bráni, ochrana od nadriadených a pochlebovanie od podriadených ho čoskoro zaslepia a jeho samovláda vedie do absurdity.

Režisér Peter Solan snímku nakrútil v roku 1964 podľa poviedky Petra Karvaša a nešetrí v nej pichľavou kritikou na vtedajšie spoločenské a politické pomery, i ľudské pokrytectvo a diletantstvo všeobecne. Hlavnú úlohu v československom filme Prípad Barnabáš Kos si zahral uznávaný český herec Josef Kemr.