Milan Sládek

Popredný slovenský režisér a scenárista Martin Šulík je výnimočný tým, že má na konte viacero oceňovaných filmov – ako hraných tak i dokumentárnych. Na nosičoch DVD nedávno vyšlo jeho najnovšie dokumentárne dielo Milan Sládek. Portrét priekopníka slovenskej pantomímy mapuje Sládkovo dielo i život. Na začiatku 60. rokov jeho predstavenia priniesli na slovenské dosky novú divadelnú formu a ovplyvnili mnohých jeho európskych kolegov.

Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 Sládek emigroval do Nemecka, kde dodnes žije a pracuje – a aj v osemdesiatke je stále aktívny. Dokumentárny film Milan Sládek vďaka množstvu archívnych materiálov a výpovediam umelcových spolupracovníkov navyše podáva komplexné svedectvo o osudoch celej generácie slovenských divadelníkov. DVD nosič obsahuje aj bonusy a vo filme nepoužité materiály.