Milan Čorba

Režisér Martin Šulík prináša na filmové plátna celovečerný dokumentárny portrét Milana Čorbu. Tento významný slovenský filmový výtvarník, scénograf a pedagóg patril ku povojnovej generácii tvorcov, ktorá položila základy modernej slovenskej kultúry. Tá sa pokúšala svojou tvorbou vyrovnať s aktuálnymi európskymi trendmi, ale snažila sa aj o udržanie kontinuity s humanistickými tendenciami predvojnových umeleckých hnutí. Bola to generácia, ktorá prekonávala provincionalitu a upozorňovala na potrebu komunikácie so svetom. Snímka sa snaží zachytiť Milana Čorbu v širokom kontexte spoločenského pohybu. Striedajú sa v nej autentické archívne zábery s ukážkami jeho diela a so spomienkami priateľov, spolupracovníkov aj blízkej rodiny.