Kniha obrazov / Le Livre d’image


V najnovšej filmovej eseji Kniha obrazov, legendárneho francúzskeho režiséra Jeana-Luca Godarda, nájdeme väčšinu charakteristických čŕt jeho neskorej tvorby: zámerne rozbíjané náčrty súvislostí, odkazy na sebareflexívnosť filmu ako média aj nekompromisnú modifikáciu obrazu a zvuku. Snímka, v ktorej sa miešajú spravodajské titulky, maľby, digitálne skreslené úryvky z klasických hollywoodskych filmov či brutálna youtubeová propaganda ISIS, poukazuje na odcudzenie a agresie súčasného sveta. Jeanovi – Lucovi Godardovi za film  Kniha obrazov po prvý krát v histórii festivalu v Cannes udelili Zvláštnu veľkú cenu poroty.