Kniha obrazov / Le Livre d’image


V najnovšej filmovej eseji Kniha obrazov, legendárneho francúzskeho režiséra Jeana-Luca Godarda, nájdeme väčšinu charakteristických čŕt jeho neskorej tvorby: zámerne rozbíjané náčrty súvislostí, odkazy na sebareflexívnosť filmu ako média aj nekompromisnú modifikáciu obrazu a zvuku. Snímka, v ktorej sa miešajú spravodajské titulky, maľby, digitálne skreslené úryvky z klasických hollywoodskych filmov či brutálna youtubeová propaganda ISIS, poukazuje na odcudzenie a agresie súčasného sveta. Jeanovi – Lucovi Godardovi za film  Kniha obrazov po prvý krát v histórii festivalu v Cannes udelili Zvláštnu veľkú cenu poroty.

Otázka na tento týždeň znie

Ktorý rímsky cisár je hlavnou postavou novej televíznej inscenácie RTVS?

  1. Cézar

  2. Marcus Antonius

  3. Nero

na číslo 6663 pošlite SMS so správnou odpoveďou v tvare

film medzera a, b, alebo c

Cena odpovednej SMS je 0,50 € s DPH.

Mená výhercov budú zverejnené
sobota 6 júl