Kniha obrazov / Le Livre d’image


V najnovšej filmovej eseji Kniha obrazov, legendárneho francúzskeho režiséra Jeana-Luca Godarda, nájdeme väčšinu charakteristických čŕt jeho neskorej tvorby: zámerne rozbíjané náčrty súvislostí, odkazy na sebareflexívnosť filmu ako média aj nekompromisnú modifikáciu obrazu a zvuku. Snímka, v ktorej sa miešajú spravodajské titulky, maľby, digitálne skreslené úryvky z klasických hollywoodskych filmov či brutálna youtubeová propaganda ISIS, poukazuje na odcudzenie a agresie súčasného sveta. Jeanovi – Lucovi Godardovi za film  Kniha obrazov po prvý krát v histórii festivalu v Cannes udelili Zvláštnu veľkú cenu poroty.

Otázka na tento týždeň znie

Koľko častí má nová miniséria Mohyla o živote Milana Rastislava Štefánika v réžii Andreja Kolenčíka?

  1. 3

  2. 6

  3. 10

na číslo 6663 pošlite SMS so správnou odpoveďou v tvare

film medzera a, b, alebo c

Cena odpovednej SMS je 0,50 € s DPH.

Mená výhercov budú zverejnené
sobota 27 apríl