Goliáš / Goliath

Pre hlavného hrdinu švédskej drámy Goliáš, sedemnásťročného Kimmieho, prichádza dospelosť až príliš rýchlo. Jeho otec nastupuje do väzenia, aby si odpykal trest, a od syna sa očakáva, že nadviaže na jeho kriminálnu činnosť. Kimmie však nie je na niečo podobné pripravený. Režisér a scenárista Peter Grönlund v snímke Goliáš ukazuje znepokojujúci obraz spoločenských premien Švédska, aj rozpadu tradičných patriarchálnych štruktúr.