Frankofónia / Francofonia

Oceňovaný ruský režisér Alexander Sokurov minulý rok nakrútil historickú filmovú esej s názvom Frankofónia. Na pozadí jedného z najničivejších konfliktov histórie – druhej svetovej vojny, prostredníctvom nekonvenčnej prechádzky parížskym múzeom Louvre, sa snaží hľadať odpoveď na otázku, čo nám kultúra hovorí o nás samých. Samotné múzeum tu, popri jeho riaditeľovi Jaujardovi a kunsthistorikovi Metternichovi, funguje ako tretia hlavná postava, úchvatná kulisa aj najvýznamnejšie úložisko svetovej kultúry. Film Frankofónia mal premiéru v roku 2015 na prestížnom festivale v Benátkach.