Francúzsko / Les habitants

Slávny francúzsky dokumentarista Raymond Depardon vo svojom novom filme cestuje v karavane naprieč rodnou krajinou a načúva rozhovorom ľudí, ktorých stretáva. Týmto veľmi intímnym a minimalistickým spôsobom zachytáva postupne sa meniacu tvár národa, čím sprostredkováva zmenu stereotypného vnímania tejto krajiny. Dokumentárny film Francúzsko je Depardonovým ľúbostným listom, v ktorom divákom predkladá obraz jeho vlasti z neobvyklého a láskyplného uhla.