France

Hlavnou hrdinkou snímky France, v podaní Léy Sedouxovej, je rovnomenná televízna novinárka s hviezdnou kariérou. Na prvý pohľad sa zdá, že svoju prácu si robí bezchybne. V jednom momente však uviazne v špirále udalostí, na konci ktorých je jej vlastný pád. Režisér a scenárista Bruno Dumont vo filme France osciluje medzi drámou a komédiou. Snaží sa vytvoriť paralelu medzi osobnou a verejnou krízou mladej ženy a obrazom súčasného Francúzska. Pričom jeho hlavným zámerom je prostredníctvom satiry poukázať na tému spracúvania informácií televíznymi kanálmi.