Foxtrot

Foxtrot je tanec, pri ktorom sa vždy vrátite späť na začiatok. Foxtrot je aj názov checkpointu v severnom Izraeli, ktorý stráži Jonathan spolu s tromi ďalšími vojakmi. Počas svojej služby zvyčajne len čítajú komiksy a počúvajú staré rádio. Z tohto bežného stereotypu ich však jedného dňa vytrhne nečakaná udalosť s fatálnymi následkami. Film originálnym rozprávačským spôsobom sprostredkováva surreálnu armádnu skúsenosť a zaoberá sa témou viny, straty a tráum, ktoré sa v izraelskej spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. Dráma Foxtrot, izraelského režiséra Samuela Maoza sa u nás premieta v rámci putovnej filmovej prehliadky Projekt 100.