Chronic

Pre hlavného hrdinu filmu Chronic nie je smrť ničím desivým. Pracuje totiž ako paliatívny ošetrovateľ. Pokojný, uzavretý, ale veľmi súcitný muž uľahčuje umierajúcim posledné dni života s veľkou nehou a pozornosťou. Až si človek začne klásť otázky, prečo ho toľko priťahuje blízkosť smrti a aké traumy z minulosti ho vlastne sužujú. Snímku režíroval Mexičan Michel Franco a v hlavnej úlohe exceluje výborný charakterový herec Tim Roth, vďaka ktorému sa tabuizovaná téma smrti stala divácky atraktívnym príbehom.