Brutální vedro

Česko-slovenský celovečerný debut mladého režiséra Alberta Hospodářskeho Brutální vedro využíva prvky sci-fi pri svojom uvažovaní o tom, ako a kedy konať. Za oknami sa rozprestiera vyprahnuté mesto paralyzované horúcim letom a osemnásťročný Vincek prežíva rozčarovanie zo svojho bytia. Mladosť, jeho zdanlivo najväčšia devíza, ho ťaží neschopnosťou naplniť svoje možnosti a na Zem sa zatiaľ rúti slnečný úlomok ohrozujúci všetok život. Na popud kamaráta Vincek dusné mesto opúšťa a vydáva sa na chatu, kde jeho priatelia spoločne trávia leto. Jeho putovanie však nečakane vyústi do sledu udalostí, ktoré v ňom rozbehnú zrýchlený proces premeny roztriešteného mladého muža na celistvú bytosť čeliacu roztrieštenosti sveta. Slnečný úlomok ďalej letí vesmírom, a Vincek zisťuje, že život je konštantnou cestou pomedzi množstvo takýchto úlomkov. K čomu vedie toto poznanie? Za akú cenu sa dá ustáť? Dokáže nás zachrániť? Ako prežiť Brutální vedro?