Blažine lekcie

Sedemdesiatročná dôchodkyňa Blaga, bývalá učiteľka, sa celý život riadila pevnými morálnymi zásadami. Po smrti manžela však naletí telefonickému podvodu, a prichádza o peniaze, ktoré mala našetrené na manželov hrob. Sklamanie z chladnokrvného okradnutia a pocit samoty v nej prebudia hnev, ale tiež odvahu, ktorá ju odvráti od jej dlhoročných morálnych pravidiel. Bulharský režisér a  scenárista Stepan Komandrev sa kritike sociálneho systému vo svojej tvorbe venuje dlhodobo. Vo filme Blažine lekcie sa sústredil na život dôchodkyne-vdovy, upriamujúc tak pozornosť na zraniteľnú skupinu seniorov, ktorí najviac utrpeli zmenami, akými prešla bulharská spoločnosť za posledných 30 rokov. Skvelý výkon Ely Skorčevy v hlavnej úlohe, približuje pocity ženy, ktorá na sklonku života radikálne prehodnocuje svoju úlohu a postavenie v spoločnosti. Sugestívna dráma Blažine lekcie získala na karlovarskom festivale hlavnú cenu Kryštáľový glóbus a tiež cenu za ženský herecký výkon.