Belle

Zo zeme vychádzajúceho slnka pochádza aj náš ďalší typ – animovaná snímka majstra japonskej animácie Mamorua Hosodu Belle. Vo svojom siedmom filme preniesol na veľké plátna svoju variáciu na známu francúzsku rozprávku Kráska a zviera. V nej originálnym spôsobom otvára pred nami dva svety, úplne rozdielne a napriek tomu bytostne prepojené. Prvým je japonská dedina, v ktorej plachá Suzu prežíva neutíchajúci žiaľ zo smrti matky, ktorá jej vzala schopnosť spievať. Tým druhým je virtuálny svet „U“, do ktorého môže vstúpiť ktokoľvek a začať svoj život znova. A práve v ňom sa Suzu mení na Belle, znova nachádza svoj hlas a vďaka svojim piesňam sa stáva hviezdou.

Okrem obdivovateľov tu jedného dňa stretne aj Zviera – zjazvenú a samotársku obludu, zápasiacu v bojových umeniach. Obaja sa spoločne vydávajú na dobrodružnú cestu, na ktorej nájdu svoje skutočné ja a aj vzájomnú lásku.