American Honey

Uznávaná britská režisérka Andrea Arnold nakrútila dokonalú generačnú výpoveď ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a nevedia, ako ho majú prekročiť. Hlavná hrdinka road movie American Honey je mladučká outsiderka Star, v podaní neherečky Sashi Laneovej, ktorá v živote nemá, čo stratiť. Jedného dňa sa pridá ku skupinke mladých ľudí, ktorí cestujú naprieč Amerikou a na živobytie si zarábajú ako podomoví predajcovia predplatného časopisov. Star veľmi skoro zistí, že táto práca je skôr životný štýl naplnený nočnými žúrmi, svojráznymi rituálmi a vzájomnými konfliktami. Za film American Honey získala Andrea Arnold na tohtoročnom festivale v Cannes Cenu poroty.