Alma a Oskar

Viedeň roku 1912. Dvere k skúmaniu pudov a vášni sú už pootvorené, umelci prežívajú svoje životy ako keby boli ich dielami. Uprostred stojí ich múza Alma Mahler. Ako tridsaťtriročná dvakrát vydatá matka, zápasiaca o uznanie vlastnej tvorivej osobnosti, spoznáva o jedenásť rokov mladšieho Oskara Kokoschku. Ich búrlivý vzťah inšpiruje jeho zásadné diela, obaja rastú ako umelci, strácajú sa ako nezávislé identity. Životopisný film Alma a Oskar je po Egonovi Schielem už druhou snímkou rakúskeho režiséra Dietera Bernera o zásadných osobnostiach viedenskej secesie, ktorý tentokrát ponúka dôkladne vykreslené charaktery na pozadí dobových reálii, oboje nerozlučne prepletené. Strhujúca, obdivovaná celou Viedňou, a predsa stále hľadajúca: to je Alma Mahler, stelesnená rozporuplnosť – stelesnená múza.