Štefan Kvietik

Legendárny slovenský herec Štefan Kvietik oslavuje krásne životné jubileum 90 rokov.
Všetko najlepšie maestro! A tu je na pozretie náš rozhovor z roku 2014.