Rok 2010 očami filmových novinárov

Začiatok roka je vždy výbornou príležitosťou zhodnotiť rok predchádzajúci. My sme sa rozhodli venovať priestor viacerým filmárom, aby nám povedali o udalostiach, ktoré boli pre nich v minulom roku najvýznamnejšie. Tentokrát hodnotí filmový novinár Štefan Vraštiak.