Petr Nikolaev

Rozhovor s režisérom filmu LIDICE na slovenskej premiére 2.8. 2011 v Bratislave.