Petr Jarchovský

Úspešný český scenárista Petr Jarchovský bol lektorom na bratislavskom scenáristickom workshope miniMIDPOINT.