Pavel Branko

Významnú osobnosť slovenskej kultúry, nestora slovenskej filmovej kritiky, historika, publicistu, teoretika dokumentárneho filmu, prekladateľa a novinára Pavla Branka si pripomíname v našom rozhovore z apríla 2011 pri príležitosti životného jubilea.