Milan Čorba

Pripomíname si prof. Milana Čorbu v rozhovore z júna 2010 pri príležitosti životného jubilea.