Milan Čorba

Pripomíname si prof. Milana Čorbu v rozhovore z júna 2010 pri príležitosti životného jubilea.

PARTNERS PRODUCTION, s.r.o.
Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SR
tel.: +421-2-544 106 73, 2-544 106 74
e-mail: kinorama@kinorama.sk

© 2010 – 2015 Kinorama. Všetky práva vyhradené.