Mária Rumanová

Slovenskú filmárku Máriu Rumanovú, jednu z najtalentovanejších predstaviteliek novej nastupujúcej generácie mladých dokumentaristov, ktorá nás v nedeľu 1. septembra 2019 tragicky opustila, si pripomíname v archívnom rozhovore z roku 2016.