Jiří Mádl

Rozhovor s českým hercom Jiřím Mádlom pri nakrúcaní filmu KONFIDENT 28.4. 2011