Ivan Palúch

Výraznú hereckú osobnosť slovenského a európskeho filmu pána Ivana Palúcha si pripomíname v našom nedávnom júnovom rozhovore pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej dlaždice na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave.