Lesné kino Nostalgia: Prehliadka mladý slovenský film

Toto leto sa filmový klub Nostalgia opäť presťahoval do Horského parku v Bratislave. Počas júla a augusta sa v Lesnom kine Nostalgia premietlo spolu 33 filmov mladých slovenských tvorcov. Ťažiskom prehliadky s názvom Mladý slovenský film boli aj tento rok filmy novej generačnej vlny slovenských dokumentaristov, no prehliadka počítala aj s animovanými, či hranými filmami. Režisérii Vojtek, Piussi, Remo, Kerekesová, Prikler, a Viktor Csudai S tým posledným sme sa rozpravali, a ktorého doménou je komédia.