Filmoviedky

Pri každom filme je dôležitý uhol pohľadu. Niekedy sledujeme príbeh z pohľadu kladného hrdinu, inokedy záporného. Podstatné je čo nám tvorcovia chcú povedať. Ale čo keby sme v jednom filme sledovali príbeh naraz z pohľadu troch postáv? Takýto princíp zvolil nový cyklus televíznych filmov s názvom Filmoviedky.