Festival Plzeň

Všetko, čo chcete vedieť o českom filme, sa dozviete v Plzni. Tak znie slogan filmového festivalu Finále Plzeň, čo je každoročná súťaž a  bilančná prehliadka českých dlhometrážnych hraných filmov, ku ktorým pribudla aj súťaž dokumentárnych filmov. Počas jedného týždňa je premietnutá kompletná hraná produkcia a výber toho najlepšieho a najzaujímavejšieho z dokumentov. Celý filmový týždeň dopĺňajú rozličné sekcie a retrospektívy, ktoré sú sprevádzajú besedy so zaujímavými hosťami.