Eugen Gindl

Významnú osobnosť nášho kultúrno-spoločenského života, novinára, scenáristu, popularizátora modernej vedy, dlhoročného ochrancu prírody a vášnivého cestovateľa Eugena Gindla si pripomíname v neskrátenom rozhovore z roku 2014 pri príležitosti životného jubilea.