Daniela Chlapíková

Rozhovor s Danielou Chlapíkovou, organizátorkou Letného filmového semináru 4 živly.