Arnošt Goldflam

Rozhovor s českým hercom Arnoštom Goldflamom pri nakrúcaní filmu KONFIDENT 6.5. 2011