35 DIEL | 10 február 2021

Inforama: monografia Slovenský štát vo filme – rozhovory Peter Šulej, šéfredaktor časopisu Vlna a Eva Filová, spoluautorka knihy; Orbis Pictus: publicista Peter Konečný približuje škandinávsku kinematografiu; Rozhovor: k téme Príbehy večerníčkových hrdinov v knižnej podobe; Kinorama RTVS Tip: Najsilnejší hlas, Smrť prichádza v daždi