35. diel | 05 december 2014

Inforama: Efektívnosť podpory Audiovizuálneho fondu – seminár organizovaný Inštitútom pre verejné otázky; Reportáž: o nakrúcaní celovečerného animovaného filmu Srdce veže – rozhovory režisér Peter Budinský a producentka Barbora Roháčová; Kinorama Tip RTVS: Je to len vietor; Orbis Pictus s Evou Filovou – pamäť, čas, ilúzia; Rozhovor: 65. ročný Andrej Hryc – jubilujúci herec; Kinorama Tip: Leviatan, Magické striebro – Hľadanie kúzelného rohu, 8 ½