35. diel | 05 december 2014

Inforama: Efektívnosť podpory Audiovizuálneho fondu – seminár organizovaný Inštitútom pre verejné otázky; Reportáž: o nakrúcaní celovečerného animovaného filmu Srdce veže – rozhovory režisér Peter Budinský a producentka Barbora Roháčová; Kinorama Tip RTVS: Je to len vietor; Orbis Pictus s Evou Filovou – pamäť, čas, ilúzia; Rozhovor: 65. ročný Andrej Hryc – jubilujúci herec; Kinorama Tip: Leviatan, Magické striebro – Hľadanie kúzelného rohu, 8 ½

Otázka na tento týždeň znie

Ku ktorému slovenskému muzikálu zložil hudbu Dežo Ursíny

  1. Fontána pre Zuzanu

  2. Neberte nám princeznú

  3. Cyrano z predmestia

na číslo 6663 pošlite SMS so správnou odpoveďou v tvare

film medzera a, b, alebo c

Cena odpovednej SMS je 0,50 € s DPH.

Tento týždeň súťažite o

  • 2 DVD 6 Dezo Ursíny, venoval SFU

Mená výhercov budú zverejnené
piatok 1 február