33. diel | 21 november 2014

Inforama: 20. ročník Projekt 100 a pripravované klubové novinky – rozhovor Eva Rebollo z Asociácie slovenských filmových klubov; Reportáž: nová kniha Úklady jazyka – rozhovory spisovateľ a publicista Pavel Branko, vydavateľ Milan Richter a scenáristka Anna Fifikova; Orbis Pictus s Evou Filovou – od originálu k reintepretácii; Rozhovor: Veton Nurkollari – umelecký riaditeľ jedného z najrešpektovanejších dokumentárnych festivalov DokuFest v Kosove; Kinorama Tip: Hry o život: Drozdajka 1, Jimmyho tančiareň, Kmeň