2. diel | 26 február 2013

Inforama: 63. ročník Berlinale – prestížny filmový festival zhodnotí publicista Miloš Ščepka; Reportáž: marionetový film Johanes Faust, rozhovor s režisérom Gejzom Dezorzom, dramaturgičkou Idou Hledíkovou a hercom Mariánom Mitašom; Kinorama Tip RTVS: Fair Game; Orbis Pictus: Doc. Martin Ciel nás oboznámi s časom a priestorom vo filme; Rozhovor: Agnieszka Holland – svetoznáma poľská režisérka; Kinorama Tip: 30 minút po polnoci, Holy Motors, Let