13. diel | 02 máj 2014

Inforama: odovzdávanie cien Slnko v sieti 2014 – rozhovory Mira Fornay, režisérka a  Dušan Dušek, scenárista; Reportáž: z nakrúcania rozprávky Láska na vlásku – rozhovory Marianna Čengel-Solčanská, režisérka, herci Samuel Spišák, Judit Bárdos a Milan Bahúl; Kinorama Tip RTVS: Deň víťazstva; Orbis Pictus: s Evou Filovou – Česká medzivojnová avangarda; Rozhovor: 70. ročný Juraj Lihosit – režisér; Kinorama Tip: Amazing Spider-Man 2, Liečiteľ, Valčík pre Monicu