11. diel | 11 apríl 2014

Inforama: 15. MFF horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto – rozhovory Natália Bokníková, organizátorka a vybraní hostia; Reportáž: nový poviedkový film Slovensko 2. 0 – rozhovory s režisérmi Petrom Kerekesom, Petrom Krištúfkom, Zuzanou Liovou a Ivetou Grófovou ; Kinorama Tip RTVS: Fetiše socializmu; Orbis Pictus: s Evou Filovou – Vizuálna symfónia; Rozhovor: 70. ročný Ľubo Roman – herec; Kinorama Tip: Rio 2, Pojedeme k moři, Transcendencia