10. diel | 17 apríl 2015

Inforama: Prezentácia pripravovaných filmových projektov Works in Progress – rozhovory s vybranými prezentátormi; Reportáž: Filmová prehliadka k výstave Tekutá múza – rozhovor Petra Hanáková, kurátorka a dramaturgička; Kinorama Tip RTVS: Jeden blbec na večeru; Orbis Pictus: s Martinom Cielom – Andrej Tarkovskij; Rozhovor: 70. ročný Stanislav Párnický – jubilujúci filmový a televízny režisér; Kinorama Tip: Pieseň mora, Vzkriesenie démona, Láska je dokonalý zločin