07. diel | 14 marec 2014

Inforama: nový dokumentárny film Arcibiskup Bezák Zbohom. . . – predstaví režisérka Oľga Záblacká a dramaturg Doc. Martin Ciel; Reportáž: filmová prehliadka Týždeň francúzskeho filmu – rozhovor Zuzana Uljakyová, zostavovateľka programu a vybraní hostia; Kinorama Tip RTVS: Nepohodlný; Orbis Pictus: s Evou Filovou – Surealizmus; Rozhovor: 60. ročný Juraj Nvota – režisér; Kinorama Tip: Kráska a zviera, Rozbitý svet, Koľaje osudu