Vysvetlenie na všetko

Súčasný maďarský film sa v našich kinách neobjavuje často. Dráma s názvom Vysvetlenie na všetko je maďarsko-slovenskou koprodukciou a výsostne sa dotýka oboch týchto krajín. Hlavnou postavou je maturant Ábel, vnútorne bojujúci s láskou k spolužiačke Janke a zároveň so silne polarizovanou spoločenskou situáciou. Janka jeho city neopätuje, zato obdivuje ženatého učiteľa dejepisu Jakaba, ktorý sa dostal do konfliktu s Ábelovým konzervatívnym otcom. Osemnásťročný Ábel stojí niekde uprostred a snaží sa osamote vysporiadať s prvou láskou, hrubosťou a vyhranenosťou maďarskej spoločnosti a tiež myšlienkovým nesúladom vo svojej rodine. Napätie graduje, keď sa Ábelova maturitná skúška z dejepisu zmení na celonárodný škandál. Režisér snímky Vysvetlenie na všetko Gábor Reisz si z benátskeho festivalu odniesol hlavnú cenu sekcie Horizonty.