Tieň jaguára / Spirit of Jauguar

Na záver sme pre vás vybrali nový dokument Pavla Barabáša Tieň jaguára. Mapuje v ňom príbeh štyroch priateľov, ktorí sa vydávajú do amazonského pralesa na náročnú cestu s neistým koncom. Chcú sa dostať až k indiánskemu kmeňu, ktorý je od okolitého sveta odrezaný tajomným pohorím Sierra Maigualida, kadiaľ noha Európana ešte neprešla. Pobyt na tomto mieste ich učí úcte k prírodnému spoločenstvu a dôležitosti zachovania rovnováhy v prírode. Život dosiaľ nezdokumentovaného kmeňa Hodi je totiž protipólom našej západnej kultúry. Je to jednoduchosť bytia versus naše nikdy nekončiace potreby niečo mať a získať.

Otázka na tento týždeň znie

Koľko častí má nová miniséria Mohyla o živote Milana Rastislava Štefánika v réžii Andreja Kolenčíka?

  1. 3

  2. 6

  3. 10

na číslo 6663 pošlite SMS so správnou odpoveďou v tvare

film medzera a, b, alebo c

Cena odpovednej SMS je 0,50 € s DPH.

Mená výhercov budú zverejnené
sobota 27 apríl