Tieň jaguára / Spirit of Jauguar

Na záver sme pre vás vybrali nový dokument Pavla Barabáša Tieň jaguára. Mapuje v ňom príbeh štyroch priateľov, ktorí sa vydávajú do amazonského pralesa na náročnú cestu s neistým koncom. Chcú sa dostať až k indiánskemu kmeňu, ktorý je od okolitého sveta odrezaný tajomným pohorím Sierra Maigualida, kadiaľ noha Európana ešte neprešla. Pobyt na tomto mieste ich učí úcte k prírodnému spoločenstvu a dôležitosti zachovania rovnováhy v prírode. Život dosiaľ nezdokumentovaného kmeňa Hodi je totiž protipólom našej západnej kultúry. Je to jednoduchosť bytia versus naše nikdy nekončiace potreby niečo mať a získať.

PARTNERS PRODUCTION, s.r.o.
Lovinského 18, 811 04 Bratislava, SR
tel.: +421-2-544 106 73, 2-544 106 74
e-mail: kinorama@kinorama.sk

© 2010 – 2015 Kinorama. Všetky práva vyhradené.