Tieň jaguára / Spirit of Jauguar

Na záver sme pre vás vybrali nový dokument Pavla Barabáša Tieň jaguára. Mapuje v ňom príbeh štyroch priateľov, ktorí sa vydávajú do amazonského pralesa na náročnú cestu s neistým koncom. Chcú sa dostať až k indiánskemu kmeňu, ktorý je od okolitého sveta odrezaný tajomným pohorím Sierra Maigualida, kadiaľ noha Európana ešte neprešla. Pobyt na tomto mieste ich učí úcte k prírodnému spoločenstvu a dôležitosti zachovania rovnováhy v prírode. Život dosiaľ nezdokumentovaného kmeňa Hodi je totiž protipólom našej západnej kultúry. Je to jednoduchosť bytia versus naše nikdy nekončiace potreby niečo mať a získať.

Otázka na tento týždeň znie

Ku ktorému slovenskému muzikálu zložil hudbu Dežo Ursíny

  1. Fontána pre Zuzanu

  2. Neberte nám princeznú

  3. Cyrano z predmestia

na číslo 6663 pošlite SMS so správnou odpoveďou v tvare

film medzera a, b, alebo c

Cena odpovednej SMS je 0,50 € s DPH.

Tento týždeň súťažite o

  • 2 DVD 6 Dezo Ursíny, venoval SFU

Mená výhercov budú zverejnené
piatok 1 február