Psie srdce / Heart of a Dog

Nekonvenčná vizuálna esej hudobníčky a manželky Lou Reeda Laurie Anderson s názvom Psie srdce, v sebe spája zdanlivo vzdialené témy –  blízky vzťah človeka a psa a úplnú stratu súkromia amerických občanov po tragickom 11. septembri 2001. Autorka tu spriada nitky rôznych myšlienok a dojmov, v dôsledku čoho vznikol takmer beletristický celok sprevádzaný pôsobivou hudbou samotnej režisérky. Film nabáda diváka na snívanie a zamyslenie sa nad vlastnou bolesťou a súkromím. Snímku Psie srdce si môžete pozrieť vo vybraných filmových kluboch a artkinách.