Olympijský medzičas

Olympijské hry boli v antike striktne lokálne. Postupnou globalizáciou sa z olympiády stala finančne aj logisticky nesmierne náročná záležitosť. Česko-japonská dokumentaristka Haruna Honcoop vo svojom filme Olympijský medzičas kladie naliehavé otázky – akú stopu na zemi necháva ich moderné, globalizované pokračovanie?

A aký dopad má olympiáda na usporiadateľské mestá? Atény, Tokio, Peking a Paríž – kvôli olympiáde zmenili urbanistický plán a navždy zmenili svoju podobu. Režisérka nás sprevádza po hostiteľských mestách a skúma tento neudržateľný, devastačný cyklus, ktorý vplýva na životné prostredie, ekonomiku mesta a na životy jeho obyvateľov.