V mene Krista / Risen

Biblický pohľad na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista bol na veľkom plátne zobrazený už mnohokrát. Americký režisér Kevin Reynolds sa preto pokúsil nakrútiť film o týchto udalostiach z pohľadu neveriaceho človeka. Hlavnými postavami filmu V mene Krista sú rímsky vojenský tribún Clavius a jeho pomocník Lucius, v podaní Josepha Fiennesa a Toma Feltona. Táto dvojica dostáva poverenie, aby vyriešila záhadu okolo toho, čo sa stalo Ježišovi počas týždňov nasledujúcich po jeho ukrižovaní. Ak sa im podarí vyvrátiť zvesti o vzkriesenom Mesiášovi, zabránia tak povstaniu v Jeruzaleme. Aj keď režisérovo spracovanie príbehu ostáva verné učeniu Nového zákona, film obsahuje aj súčasný tón, ktorý zohľadňuje citlivosť skeptikov.